• Banner 2
 • Banner 4
 • rotador euros andorra
 • Pressupostos i liquidacions

  Pressupost per a l'exercici 2014

  Més informació
 • Sistema tributari

  El sistema tributari de Principat d’Andorra ha anat evolucionant d’acord amb l’activitat i estructura econòmica del País, i s’han anat ampliant les bases de tributació per tal de distribuir de forma més òptima el pes de la càrrega fiscal.

  Més informació
 • Euros andorrans

  Amb la voluntat d’assegurar que tots els ciutadans del país puguin tenir accés a un exemplar de cadascun dels 8 valors facials encunyats, s’ha confeccionat una presentació estàndard que es pot adquirir pel valor facial de 3,88 euros.

  Més informació

Nou departament de Tributs i de Fronteres

El Departament de Tributs i de Fronteres és l’organització administrativa responsable de l’aplicació efectiva del sistema tributari de l’Administració general i del sistema duaner, i de les gestions que es puguin establir per llei o conveni amb altres administracions i estats.

link Decret del 8-01-2014 de creació i funcionament del Departament de Tributs i de Fronteres

link Ordre ministerial del 22-01-2014 relativa a la distribució de competències en matèria d’aplicació dels tributs i d’inici de les activitats del Departament de Tributs i de Fronteres

Comunicat - Emissió de bons de l’Estat

Data: 18.12.13

Èxit de primera emissió de bons de l'Estat amb una demanda que triplica els 150 milions emesos

El Consell de Ministres ha procedit aquest dimecres a la subhasta d'emissió de deute públic a llarg termini del Principat d'Andorra en la modalitat de bons. Aquesta emissió era de 150 milions d'euros en bons, mentre que la demanda dels mateixos ha estat de 446.499 milions d'euros, triplicant la quantitat emesa en la primera operació en aquesta modalitat duta a terme per l'Executiu.

Els 150.0000 títols emesos tenen un valor de 1.000 euros cadascun amb venciment a tres anys i un interès anual del 2,6%, mentre que la subscripció es va poder fer fins el passat 16 de desembre. El primer programa d'emissió de deute públic d'Andorra incorpora els estàndards internacionals en la matèria amb l'objectiu que els títols valor emesos a Andorra poguessin ser admesos a cotització en mercats internacionals.

Impostos i taxes

Petita 3

L'article 11 de la Llei de bases de l'ordenament tributari, del 29 de desembre del 1996, defineix els impostos i les taxes al Principat d'Andorra separant-los en impostos directes i indirectes, taxes i preus públics.

Més informació

Més articles...