• Banner 2
 • Banner 4
 • rotador euros andorra
 • Pressupostos i liquidacions

  Pressupost per a l'exercici 2014

  Més informació
 • Sistema tributari

  El sistema tributari de Principat d’Andorra ha anat evolucionant d’acord amb l’activitat i estructura econòmica del País, i s’han anat ampliant les bases de tributació per tal de distribuir de forma més òptima el pes de la càrrega fiscal.

  Més informació
 • Euros andorrans

  Amb la voluntat d’assegurar que tots els ciutadans del país puguin tenir accés a un exemplar de cadascun dels 8 valors facials encunyats, s’ha confeccionat una presentació estàndard que es pot adquirir pel valor facial de 3,88 euros.

  Més informació

Projecte de pressupost per a l'exercici 2016

El Govern ha aprovat el projecte de llei del pressupost, que preveu uns ingressos de 395.008.372,81 euros i unes despeses de 423.286.234,97 euros. Així, aquest projecte de llei de pressupost preveu un dèficit de caixa de 28.277.862,16 euros, el que suposa un increment del dèficit del 8,46% respecte al pressupost del 2015.

S’ha intentat adaptar al màxim el pressupost a la Llei de sostenibilitat de les finances públiques i d'estabilitat pressupostària i fiscal. La llei dóna quatre anys per adaptar-se als seus paràmetres, però no s’ha volgut endarrerir aquesta fita perquè hagués suposat més pressió per als propers anys. D’aquesta manera, només hi ha una xifra que s’escapa lleugerament dels paràmetres de la regla.

El projecte de llei del pressupost preveu uns ingressos de 395.008.372,81 euros, el que suposa un descens de l’1% respecte al pressupost de l’any anterior.

Pel que fa a les despeses de funcionament, el pressupost 2016 preveu 296.095.305,31 euros, el que suposa un increment del 0,2% respecte a l’anterior pressupost. Aquesta partida s’ha mantingut estable tot i que per al 2016 ja s’apliquen algunes mesures anunciades, com els ajustos salarials corresponents a la finalització de les mesures de contenció econòmica de la Funció Pública i al primer exercici complet amb el pla de pensions de la Funció Pública en vigor.

A les despeses de funcionament cal afegir les despeses de capital que se situen en 108.973.349,32 euros. Així, el dèficit de gestió queda en 10.060.281,82 euros.

Les despeses financeres previstes per al 2016 s’han fixat en 18.217.580,34 euros, el que suposa que el dèficit de caixa previst és de 28.277.862,16 euros, un 8,46% superior al del pressupost del 2015.