• Banner 2
 • Banner 4
 • rotador euros andorra
 • Pressupostos i liquidacions

  Pressupost per a l'exercici 2014

  Més informació
 • Sistema tributari

  El sistema tributari de Principat d’Andorra ha anat evolucionant d’acord amb l’activitat i estructura econòmica del País, i s’han anat ampliant les bases de tributació per tal de distribuir de forma més òptima el pes de la càrrega fiscal.

  Més informació
 • Euros andorrans

  Amb la voluntat d’assegurar que tots els ciutadans del país puguin tenir accés a un exemplar de cadascun dels 8 valors facials encunyats, s’ha confeccionat una presentació estàndard que es pot adquirir pel valor facial de 3,88 euros.

  Més informació

Pressupost per a l'exercici 2015

El Pressupost 2015 manté el compromís d’ajust i contenció de la despesa i continua en la línia de donar compliment a les reformes ja enllestides en anys anteriors. Entre aquestes reformes destaquem dos d’estructurals: assentar les bases de l’obertura econòmica i definir un model fiscal homologable amb la comunitat internacional i així facilitar la signatura de convenis per evitar la doble imposició que impulsi l’obertura econòmica, i una reforma de gestió que ens ha d’encaminar cap a l’equilibri pressupostari com a objectiu prioritari per mantenir un nivell òptim d’endeutament, de dèficit pressupostari i d’autonomia financera.

Els aspectes més rellevants del pressupost del 2015 en relació a anteriors pressupostos són:

 • Augment de la despesa corrent per atendre a dos compromisos futurs molt importants: la transferència corrent a la CASS per cobrir el dèficit de la branca general i la dotació del fons per poder fer front a la prestació de complement de jubilació dels funcionaris.
 • Mantenir i en alguns casos augmentar els recursos destinats als tres pilars fonamentals del nostre benestar: política social, educació i salut.
 • Potenciar el reclam d’Andorra a partir d’una variada proposta d’esdeveniments organitzats al país tant en l’àmbit de la cultura com de l’esport.
 • Mantenir els programes destinats a subvencions a la rehabilitació del parc immobiliari, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables.
 • Mantenir la partida per incentivar la renovació del parc automobilístic (programa Engega).
 • Potenciar el sector agrícola i ramader del nostre país.
 • Descens de les despeses financeres degut a una lleugera tendència a la baixa, dels tipus d’interès de referència.
 • Diversificació de les fonts de finançament per així reduir la dependència del finançament bancari i ampliar la maduració del deute allargant venciments.
 • Seguir en les premisses ja establertes en els últims anys pel que fa a la política d’inversions prioritzant: la seguretat de les persones, les infraestructures escolars i d’àmbit cultural; incorporar nous projectes d’edificis públics com ara la nova Seu de la Justícia, infraestructures viàries i renovar i modernitzar els sistemes informàtics de l’Administració general i de justícia.
 • Acord entre el Govern i els comuns per congelar la xifra de les transferències als comuns en els propers anys 2015 i 2016.
 • El Pressupost d’Ingressos ja és un model complet ja que recull ingressos provinents de totes les figures impositives que s’han previst dins el nou model fiscal